Fabiana Mertová graduated master degree in the Department of Photograpy at FAMU in Prague from studio intermedia and postconceptual photography.

She was studying in Jerusalem at school Bezalel the department of photography. She attended classes of Štepánka Šimlová, Jiří Thýn, Nir Evron, Muhamad Jabali, Chen Shapira, Ben Dov.

 

Fabiana deals in her projects with photography, collages, manipulation of technical images and video. In the last projects she started to depict the creation of the preformance and she intends to continue in this theme.

Small Heading
21457971_10213980527416771_6029890014720

email: fabiana.mertova@gmail.com

tel: +420 724 089 674

instagram: fabiana.mertova_photo_video

(cz)

MgA Fabiana Alexandra Mertová (*1989) je fotografka a video-artistka. 

Vystudovala magisterský obor fotografie na pražské FAMU.

Při sudiích absolvovala studijní stáž v Jeuzalémě na Bezalel academy (2015) obor fotografie a také pracovní stáž v Berlíně (2017).

Věnuje se užité fotografi: portréty, eventy, produkty, video a také umělecké tvorbě.

Kromě portrétů a různým dokumentacím se zaměřuje na "behind the scene film" a také pracuje jako externí fotograf a redaktor pro neziskové noviny.

Ve své umělecké tvorbě pracuje s médiem konceptuální fotografie a video-artem.

(en)

MgA Fabiana Alexandra Mertová  (*1989) is a photographer and video-artist based in Prague, Czech Republic in 2017 finished MA studies at Department of Photography of FAMU (Film and TV School of Academy of Performing Arts) in Prague and a bsolvated a study internship at Jerusalem at Bezalel academy (2015), also a work internship in Berlin (2017).

Fabiana is freelance photographer specialized in portrait photography, reportage, product photography, video and art work. She is also working as "behind the scene film" and working like external photographer/ editor for non profit newspapers.  

In her art, she focuses mainly on conceptual photography and video-art.