press/ texts

foto a rozhovory pro Nový prostor/

photo and interview for Nový Prostor

plakáty/ posters:

foto for press